Alternativa långivare – framtidens finansieringslösningar är här nu

Internet har sedan starten omdanat våra liv och fortsätter att revolutionera nya områden hela tiden. Näst på tur är banksektorn. Redan idag ser vi att allt fler låneansökningar görs online och mycket talar för att denna trend kommer att hålla i sig. Det innebär nya möjligheter för bolag inom fintech som med hjälp av slimmade organisationer, modern teknik och innovativa metoder för att få tag i kapital, kan erbjuda konkurrenskraftiga lån till så väl företag och privatpersoner.

Crowdfunding eller gräsrotsfinansiering är numera ett relativt välkänt begrepp och många finansexperter tror att det bara är en tidsfråga innan alternativa långivare börjar plocka bankkunder på allvar. Medan sajter som Kickstarter lyckas väldigt väl globalt och crowdfunding redan är stort i både USA och Storbritannien, tycks fenomenet ännu inte riktigt fått fotfäste i Norden. Läs vidare “Alternativa långivare – framtidens finansieringslösningar är här nu”

Förklaring till olika låneformer

I livet ställs vi inför mängder med olika utmaningar, dessa kan vara av olika karaktär, exempelvis finansiella. De flesta finansiella situationer kan gemene man hantera med sin inkomst eller med sina besparingar, men ibland kan det krävas hjälp från en tredjepart via till exempel ett banklån. Nedan följer en sammanställning över vad som är viktigt att tänka på om du ställs inför en situation där en potentiell lösning är att ta ett lån, samt en beskrivning till de olika låneformerna privatlån, billån och bolån.

Att tänka på innan du tar ett lån

Beroende på vilken typ av lån du vill ta kan det finnas specifika saker att tänka på, men för samtliga lån kommer du att behöva betala ränta. Räntan, i kombination med övriga avgifter som exempelvis startavgift, är den kostnad du betalar till din långivare för att denna ska tillhandahålla pengar till dig.

Givetvis bör du börja med att fråga dig själv, och eventuellt andra personer som påverkas av dina ekonomiska beslut som exempelvis din partner, om det verkligen är nödvändigt att ta ett lån över huvud taget. Om svaret på frågan är ja är det dags att fråga sig vilken typ av lån du ska ta.

Det första steget för att välja ett bra och fördelaktigt lån för dig som konsument är därför att vara noggrann och systematisk när du jämför olika låneerbjudanden mellan olika aktörer. Somliga långivare kan erbjuda väldigt låga räntesatser i förhållande till sina konkurrenter, vilket vid en första anblick medför att lånet ser riktigt konkurrenskraftigt ut. Men som nämnt ovan är det inte bara räntan som utgör kostnaden för ditt lån, utan andra avgifter kan tillkomma. Därmed är det av yttersta vikt att begära, och jämföra, den effektiva räntan mellan de olika låneerbjudandena som du har att välja mellan. Det är först efter att du gör det som du kan skapa dig en heltäckande och rättvis bild av dina tillgängliga alternativ och göra ett korrekt val. Andra frågor som är värda att ta i beaktning är om det i just din situation passar bäst med rörlig eller fast ränta. Vid fast ränta kan du med säkerhet kalkylera din räntekostnad, men detta tenderar att bli aningen dyrare. En rörlig ränta innebär högre risk, men generellt sett brukar det vara ett billigare alternativ.  Läs vidare “Förklaring till olika låneformer”

Öka värdet på dina pengar

Alla vill ha ett tryggt sparande med så stor vinst som möjligt. Det är heller ingen hemlighet att vi rekommenderas att aktivt spara inför framtiden och pensionen. Hur gör man för att öka värdet på sina pengar på ett effektivt och säkert sätt?

Det vanligaste sättet är genom ett sparkonto på banken. Ett väldigt riskfritt sparande som tyvärr inte innebär en stor ökning av pengavärdet. Det går dock att få upp räntan något genom att binda upp kapitalet under ett antal år. Fördelen med detta sparande är helt klart att man aldrig kan få mindre pengar än vad som har satts in.

Ett annat sätt är att satsa på aktier och obligationer. Det finns både långsiktiga och kortsiktiga varianter att välja mellan. Vissa områden och företag är väldigt stabila, vilket är bättre för långsiktigt sparande. Pengarna kommer inte att öka speciellt snabbt och inte heller med väldiga summor, men de innebär också en större trygghet och mindre risker.

Är man däremot aktiv och regelbundet ser över sina satsningar är ett bra sätt att öka pengavärdet att satsa en del av pengarna på bolag som återfinns på mindre börslistor. Då satsar man på företag och områden där det händer mycket och utvecklingen går framåt. Vid denna typ av investering är det viktigt att hela tiden ha bra bevakning på utvecklingen eftersom värdet snabbt kan vända nedåt.

Obligationer är generellt mer stabila än aktier.

valutahandel

Valutaväxling är ett annat sätt att öka värdet på sina pengar. Om en viss valuta, t ex US dollar, tappar värde jämfört med kronan så är det ett ypperligt tillfälle att köpa på sig av den valutan. När värdet sedan stiger igen, växlas USD tillbaka till svenska kronor. Bra tillfällen att göra valutaväxlingar kan vara innan val och runt budgetsläpp som gör att banker och investerare avvaktar affärer medan de inväntar resultat. Välj valutor som är stabila och som du vet kommer att stiga sig igen. Vi rekommenderar IG Markets om du vill investera dina pengar i valutahandel. De har hög säkerhet och är marknadsledande i flera länder, Sverige inkluderat.

Generellt så bör en viss del av sparandet vara i en trygg och säker sparandeform. Däremot bör man göra någon typ av mer utvecklande satsning med en viss del av pengarna. Ju yngre man är desto större risker kan tas. Därför bör en större del satsas på aktier och obligationer eftersom sparandet sker under en längre tid och tid finns att vänta ut eventuella nedgångar.

Satsar du aktivt för att få en aggressiv ökning av dina pengar bör du avsätta en viss del av ditt sparande till djärvare satsningar, som optioner, warranter och valutaväxlingar. Dock aldrig med större belopp än du har råd att eventuellt förlora.

Barnpension

Det här med pensioner brukar oftast betraktas som en djungel. Pensionsförsäkring, tjäntepension, PPM-pension – ja begreppen är många och för många säkerligen ganska förvirrande. Ett annat begrepp inom detta ämne som man kanske inte hör om så ofta är barnpension. Därför tänkte jag genom denna artikel bidra med lite information om vad just barnpension är för något.

Man kan säga att barnpension fungerar som en typ av liv-försäkring för ett barn. Skillnaden är dock att man inte behöver betala någon premie för barnpensionen, den finansieras nämligen genom skattesedeln och den administeras och utbetalas av Pensionsmyndigheten. Vidare skall dock barnpensionen inte heller förväxlas med en inkomstförsäkring som endast gäller vid arbetslöshet eller barnbidraget som är ett rent bidrag och betalas ut för alla barn upp till 16 år.

Barnpension

Barnpension fungerar på så vis att en särskild pension betalas ut till ett barn om någon av denns föräldrar avlidit. Enligt reglerna så kan denna pension utbetalas som längst till dess att barnet fyllt 18 år. Pensionen kan i vissa fall utbetalas till dess barnet är 20 år om denne har exempelvis förlängt barnbidrag och liknande. Även om det är ett adopterat barn så skall barnpensionen utbetalas, förutsatt att någon av denns adoptivföräldrar avlidit.

När det gäller storleken på barnpensionen så baseras den på den avlidna förälderns ålderpension. Det Pensionsmyndigheten gör då är att estimera vad föräldern skulle fått i ålderpension och sedan så baseras barnpensionen på detta. Om det finns flera syskon i barnaskaran så fördelas barnpensionen lika mellan dessa. Utbetalningen och adminstration av barnpension sker av Pensionsmyndigheten.

Det är även Pensionsmyndigheten som adminsterar efterelevandepensionen. Efterlevandepensionen är en komponent i det allmänna pensionssystemet och är tänkt att kompensera de efterlevande baserat på den inkomst som den avlidna bidragit med till hushållet.

Som sagt, begreppen är väldigt många inom detta område. Men jag tror och hoppas att du har du lärt dig lite mer om barnpension iallafall efter att ha läst denna artikel!

Hantera samtliga löner lättare med ett lönesystem

Det kan vara svårt att hålla koll på personalens löneutveckling på egen hand, och många system man skapar själv för detta ändamål håller helt enkelt inte måttet. Genom att investera i ett praktiskt lönesystem kan man skaffa sig en bra överblick av personalens löner och samtidigt simulera vilken effekt olika förändringar av lönerna skulle föra med sig. Många lönesystem går idag att koppla samman med andra HR-relaterade processer, som inte nödvändigtvis har att göra med löner och utbetalningarna av dessa. Detta förenklar så klart många administrativa processer avsevärt och kan till och med leda till att företaget kan spara direkta kostnader som i nuläget går till onödig administration.

Vilken typ av processer kan kopplas samman med lönesystemet?

Processer som rapportering av tider, och den generella hanteringen av arbetstider kan enkelt kopplas samman med ett komplett lönesystem. Att ha all denna information på samma plats kan visa sig ovärderligt, särskilt när företaget växer och nyrekryterar. Ofta (beroende på vilken typ av lönesystem) brukar informationen finnas lättåtkomlig och ha ett webbaserat gränssnitt, vilket betyder att du kan, oberoende av vilken plattform du använder, ha åtkomst och övervaka löner och annan information över nätet.

lönesystem

Ha alltid aktuell löneinformation

Lönesystemet hämtar alltid in aktuell information från till exempel kollektivavtal och hjälper företaget att hålla koll på dessa. Även andra typer av avtal som man kan behöva förhålla sig till brukar finnas med, och i de fall uppdateringar krävs går detta att ordna snabbt. Man kan också se en fullständig historik av personalens löner, samt hur länge vissa anställda innehaft vissa befattningar. Systemet går givetvis också att komma åt i form av en molntjänst, vilket gör att administratören när som helst och var som helst kan titta till informationen och införa förändringar. Det finns många olika typer av system tillgängliga på marknaden och priset beror på hur komplett man vill att det ska vara, samt vilka tilläggstjänster man behöver.

Hur går en löpande bokföring till?

Bokföring är något som många nya företagare fasar för men det är också något som alla företag måste göra. Väljer man att skjuta upp bokföringen till ett senare tillfälle gör man sig själv en björntjänst, för om någon viktig uppgift fattas då det är dags att upprätta årsbokslut kan det ställa till med stora problem. Nyckeln ligger i att upprätta en löpande bokföring redan från starten och skapa sig rutiner kring bokföringen som man sedan följer. Klarar man inte av det själv kan man anlita företag som gör det åt en. Löpande bokföring via ett företag fungerar på ett enkelt sätt där du själv kan låta dem sköta hela bokföringen eller delar av den löpande biten, såklart gör du som du själv vill. Bland annat använder de sig av ett avancerat ekonomisystem så att allting sker på korrekt sätt. Men främst använder man ett annat företag  att slippa sköta det hela på egen hand. Men du som fortfarande är intresserad, hur fungerar det och vad innebär det med fulla ord?

lopande bokforing

Vad innebär det?

En löpande bokföring innebär att man kontinuerligt bokför alla ekonomiska händelser inom företaget. Kontanta in- och utbetalningar ska helst bokföras redan samma dag, annars senast under den påföljande arbetsdagen. Även andra affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt. Skulle man försumma bokföringen kan det komma att kosta företaget mycket tid och pengar då det blir dags att upprätta årsbokslut och viktiga händelser fattas i bokföringen. Förutom ekonomiska händelser ska man även spara så kallade verifikationer som fungerar som bevis för de bokförda händelserna. Verifikationer kan vara allt från kvitton och fakturor till avskrivningar på inventarier.

Varför?

Löpande bokföring är viktigt för att företagaren själv ska kunna följa sin verksamhets ekonomiska situation och dess utveckling. Om bokföringen sker enligt reglerna fungerar den som ett effektivt hjälpmedel för företagaren och ger en bättre koll på företagets ekonomi.

Underlätta bokföringen med ett bokföringsprogram

Det kan vara väldigt jobbigt att upprätta bokföring manuellt. Förutom att det tar mycket tid och energi som skulle kunna användas mer effektivt, så är det dessutom väldigt lätt att tappa bort sig i djungeln av transaktioner och verifikationer. Idag använder sig de allra flesta företagare av ett automatiskt bokföringsprogram för att spara tid och underlätta sitt arbete.

Om oturen är framme och du blir varslad

Främst inom indsutrin så duggar nu varslen tätt på både små- medel och stora företag. I samband med detta så kan det säkerligen vara på sin plats att se över sitt försäkringsskydd om just oturen skulle vara framme och man därmed skulle bli varslad om uppsägning. För att skydda sig vid denna typ av situtationer så är man tvungen att skaffa sig en viss typ av försäkringar som jag tänkte redogöra för nedan.

Arbetslöshetsförsäkring via a-kassa

Man kan egentligen dela in arbetslöshetsförsäkringen i två beståndsdelar. Grundskydd och kompletterande skydd. Grundskyddet utgörs av a-kassan som är en statligt finansierad arbetslöshetsförsäkring och därmed är relativt prisvärd för de allra flesta. Det finns 30 a-kassor som var och en är nischad på en viss bransch. Avgiften till a-kassan varierar också beroende på vilken a-kassa som man går med i och anledningen till detta är helt enkelt att staten (som beslutar om a-kassereglerna) vill att avgiften skall spegla arbetslösheten i respektive bransch. För att få full ersättning från a-kassan så krävs att man varit med i a-kassan under 1 år. Man kan dock få en så kallad grund-ersättning på 3-4 tusen kronor per månad om man blivit arbetslös innan denna 12 månaders-regeln. Man undrar naturligtvis hur mycket den fulla ersättningen kan bli från a-kassan, och svaret på detta är att man som mest kan få mellan 10 och 11 tusen kronor utbetalt. Denna ersättning sker enligt en uträkning som innebär att man tar 80 % av 18 700 kr och sedan drar av skatt. Tjänar man under 18 700 kr så får man naturlitgvis ännu mindre.

varslad

Frivillig inkomstförsäkring

För att ytterligare öka sin ersättning utöver den ersättning som a-kassan ger så kan man teckna en inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringens syfte är att öka ersättningen som man får från a-kassan och behovet av detta uppstår utifall man har en högre lön än 18 700 kr innan skatt. Det är dock inte så många av de större svenska försäkringsbolagen som erbjuder inkomstförsäkring utan det är istället ett fåtal mindre aktörer som gör detta. Om man är medlem i ett fackförbund så kan det även hända att denna försäkring ingår i själva fackavgiften. I de flesta fall så får man dock en längre utbetalningstid hos en privat inkomstförsäkring jämfört med en kollektiv, facklig försäkring. I vissa fall så är det även billigare att enbart teckna en privat inkomstförsäkring jämfört med att betala en fackavgift.

Genom denna artikel så hoppas via att du lärt dig lite mer om vilka skydd som finns utiofall oturen skulle vara framma och det blir aktuellt med varsel just på din arbetsplats.

Arbeta hemifrån

Som arbetsmarknaden ser ut idag så får man verkligen ta saken i egna händer för att få jobb. Tyvärr är det så att folk med högutbildning får ta jobb på McDonalds och många som endast gått på gymnasienivå får inget alls. Men det finns hopp. Börja arbeta hemifrån.

Sitter du och spenderar mycket dötid framför datorn? Varför inte använda denna tid till något vettigt, starta en hemsida. Det finns många sätt man kan tjäna pengar med hjälp av en hemsida. Till exempel så kan man starta en E-butik. Man kan också göra som jag och bygga informationsidor baserade på mina intressen. Jag gillar t.ex att skriva om ämnen som finans och casino som t.ex Unibet – dvs allt som har med pengar att göra. Det hela behöver inte vara särskilt svårt utan man kan bygga hemsidorna med wordpress eller någon annan lättare plattform. Läs vidare “Arbeta hemifrån”

Sälja Faktura

Att sälja sina fakturor kan ibland vara ett mycket smart drag då du får mer tid över till ditt företags kärnverksamhet och kan låta ett factoringbolag driva in pengarna åt dig. Fördelarna med att sälja av sina fakturor är många. Bland annat slipper du oftast kreditrisken som uppstår när man ska kräva in sina kundfodringar. Detta kan medföra stora mängder administrativt arbete för dig och då kan din affärsverksamhet bli lidande.

När du ska välja ett finansbolag du vill sälja din faktura till, se till att du får behålla din identitet, dvs att factoringbolaget inte skriver om fakturorna som sina egna. Se även till att kolla upp hur factoringbolaget handskas med kunder, för du vill ju fortsätta behålla en bra relation med dina kunder fast du blandar in en tredje part som du säljer dina fakturor till.

En annan fördel med att sälja faktura är att du väldigt enkelt och snabbt får tillskott i kassan om du själv har leverantörer att betala men vet att det kan dröja upp till 45 dagar innan du få in pengarna från dina kunder.

Salja Faktura

Finns det några nackdelar med att sälja sina fakturor till ett faktoringbolag?

Självklart är inköp av tjänster från ett factoringbolag förknippat med en kostnad. Om du exempelvis har en faktura på 50000kr som ger dig en vinst på 8000kr. Om du sedan beslutar att sälja av fakturan till ett factoringbolag som tar 5% av totala fakturabeloppet innebär detta att de tar 2500kr och det slutar med att din vinst har sjunkit från 8000kr till 5500kr. Detta minskar med andra ord din vinst på ca 32% vilket är en hel del.

Så tänk efter noga innan du anlitar ett factoringbolag som du tänker sälja av dina fakturor till. I vissa fall är det värt det, men andra fall inte.

Exportfactoring

Exportfactoring är en tjänst som erbjuds av finansbolag och banker till exportföretag som behöver förbättra kassaflödet vid export till utlandet. I praktiken fungerar exportfactoring till så att exportören lånar av importörens skuld innan full betalning sker. Att göra affärer med utländska aktörer är förknippat med vissa risker då lagarna som exempelvis gäller i Sverige inte alltid går att applicera i andra länder. Det är mycket svårare att genomföra en rättslig process vid dispyter om varor och betalning när man handlar med företag i andra länder som inte går under svensk lagstiftning. För att riskbetäcka en leverans kan det vara bra att anlita ett factoringbolag för detta. En annan risk förknippat med handel med utlandet är valutarisken.

Exportfactoring

Vad är då valutarisk?

Valutarisk uppstår när du handlar med utländska företag vars land har en annan valuta än Sveriges.  Det blir svårare att bedöma resultat då valutasvängningar kan påverkar slutresultatet. Från att fakturasumman har räknats fram tills du får betalt kan valutakurserna svänga rejält till din nackdel, därför kan det vara bra att anlita ett factoringbolag som jobbar med exportfactoring. Om du är intresserad av att studera valutakurser rekommenderar vi att du använder en bra valutaomvandlare för att kolla upp elektroniska valutor som används av företag. Det finns även en finsk variant av valutasidan som går under namnet valuuttamuunnin som även den ger dagsaktuella valutakurser.

Kan man påverka valutasvägningar?

Det korta svaret är nej. Det du kan kontrollera är som vi nämnde tidigare valutarisken när du handlar med utlandet. I praktiken går det till så att du kontaktar ett finanbolag som jobbar med exportfactoring och sluter ett avtal med dem där du säkrar upp valutakursen i förväg.