Öka värdet på dina pengar

Alla vill ha ett tryggt sparande med så stor vinst som möjligt. Det är heller ingen hemlighet att vi rekommenderas att aktivt spara inför framtiden och pensionen. Hur gör man för att öka värdet på sina pengar på ett effektivt och säkert sätt?

Det vanligaste sättet är genom ett sparkonto på banken. Ett väldigt riskfritt sparande som tyvärr inte innebär en stor ökning av pengavärdet. Det går dock att få upp räntan något genom att binda upp kapitalet under ett antal år. Fördelen med detta sparande är helt klart att man aldrig kan få mindre pengar än vad som har satts in.

Ett annat sätt är att satsa på aktier och obligationer. Det finns både långsiktiga och kortsiktiga varianter att välja mellan. Vissa områden och företag är väldigt stabila, vilket är bättre för långsiktigt sparande. Pengarna kommer inte att öka speciellt snabbt och inte heller med väldiga summor, men de innebär också en större trygghet och mindre risker.

Är man däremot aktiv och regelbundet ser över sina satsningar är ett bra sätt att öka pengavärdet att satsa en del av pengarna på bolag som återfinns på mindre börslistor. Då satsar man på företag och områden där det händer mycket och utvecklingen går framåt. Vid denna typ av investering är det viktigt att hela tiden ha bra bevakning på utvecklingen eftersom värdet snabbt kan vända nedåt.

Obligationer är generellt mer stabila än aktier.

valutahandel

Valutaväxling är ett annat sätt att öka värdet på sina pengar. Om en viss valuta, t ex US dollar, tappar värde jämfört med kronan så är det ett ypperligt tillfälle att köpa på sig av den valutan. När värdet sedan stiger igen, växlas USD tillbaka till svenska kronor. Bra tillfällen att göra valutaväxlingar kan vara innan val och runt budgetsläpp som gör att banker och investerare avvaktar affärer medan de inväntar resultat. Välj valutor som är stabila och som du vet kommer att stiga sig igen. Vi rekommenderar IG Markets om du vill investera dina pengar i valutahandel. De har hög säkerhet och är marknadsledande i flera länder, Sverige inkluderat.

Generellt så bör en viss del av sparandet vara i en trygg och säker sparandeform. Däremot bör man göra någon typ av mer utvecklande satsning med en viss del av pengarna. Ju yngre man är desto större risker kan tas. Därför bör en större del satsas på aktier och obligationer eftersom sparandet sker under en längre tid och tid finns att vänta ut eventuella nedgångar.

Satsar du aktivt för att få en aggressiv ökning av dina pengar bör du avsätta en viss del av ditt sparande till djärvare satsningar, som optioner, warranter och valutaväxlingar. Dock aldrig med större belopp än du har råd att eventuellt förlora.

Barnpension

Det här med pensioner brukar oftast betraktas som en djungel. Pensionsförsäkring, tjäntepension, PPM-pension – ja begreppen är många och för många säkerligen ganska förvirrande. Ett annat begrepp inom detta ämne som man kanske inte hör om så ofta är barnpension. Därför tänkte jag genom denna artikel bidra med lite information om vad just barnpension är för något.

Man kan säga att barnpension fungerar som en typ av liv-försäkring för ett barn. Skillnaden är dock att man inte behöver betala någon premie för barnpensionen, den finansieras nämligen genom skattesedeln och den administeras och utbetalas av Pensionsmyndigheten. Vidare skall dock barnpensionen inte heller förväxlas med en inkomstförsäkring som endast gäller vid arbetslöshet eller barnbidraget som är ett rent bidrag och betalas ut för alla barn upp till 16 år.

Barnpension

Barnpension fungerar på så vis att en särskild pension betalas ut till ett barn om någon av denns föräldrar avlidit. Enligt reglerna så kan denna pension utbetalas som längst till dess att barnet fyllt 18 år. Pensionen kan i vissa fall utbetalas till dess barnet är 20 år om denne har exempelvis förlängt barnbidrag och liknande. Även om det är ett adopterat barn så skall barnpensionen utbetalas, förutsatt att någon av denns adoptivföräldrar avlidit.

När det gäller storleken på barnpensionen så baseras den på den avlidna förälderns ålderpension. Det Pensionsmyndigheten gör då är att estimera vad föräldern skulle fått i ålderpension och sedan så baseras barnpensionen på detta. Om det finns flera syskon i barnaskaran så fördelas barnpensionen lika mellan dessa. Utbetalningen och adminstration av barnpension sker av Pensionsmyndigheten.

Det är även Pensionsmyndigheten som adminsterar efterelevandepensionen. Efterlevandepensionen är en komponent i det allmänna pensionssystemet och är tänkt att kompensera de efterlevande baserat på den inkomst som den avlidna bidragit med till hushållet.

Som sagt, begreppen är väldigt många inom detta område. Men jag tror och hoppas att du har du lärt dig lite mer om barnpension iallafall efter att ha läst denna artikel!

Hantera samtliga löner lättare med ett lönesystem

Det kan vara svårt att hålla koll på personalens löneutveckling på egen hand, och många system man skapar själv för detta ändamål håller helt enkelt inte måttet. Genom att investera i ett praktiskt lönesystem kan man skaffa sig en bra överblick av personalens löner och samtidigt simulera vilken effekt olika förändringar av lönerna skulle föra med sig. Många lönesystem går idag att koppla samman med andra HR-relaterade processer, som inte nödvändigtvis har att göra med löner och utbetalningarna av dessa. Detta förenklar så klart många administrativa processer avsevärt och kan till och med leda till att företaget kan spara direkta kostnader som i nuläget går till onödig administration.

Vilken typ av processer kan kopplas samman med lönesystemet?

Processer som rapportering av tider, och den generella hanteringen av arbetstider kan enkelt kopplas samman med ett komplett lönesystem. Att ha all denna information på samma plats kan visa sig ovärderligt, särskilt när företaget växer och nyrekryterar. Ofta (beroende på vilken typ av lönesystem) brukar informationen finnas lättåtkomlig och ha ett webbaserat gränssnitt, vilket betyder att du kan, oberoende av vilken plattform du använder, ha åtkomst och övervaka löner och annan information över nätet.

lönesystem

Ha alltid aktuell löneinformation

Lönesystemet hämtar alltid in aktuell information från till exempel kollektivavtal och hjälper företaget att hålla koll på dessa. Även andra typer av avtal som man kan behöva förhålla sig till brukar finnas med, och i de fall uppdateringar krävs går detta att ordna snabbt. Man kan också se en fullständig historik av personalens löner, samt hur länge vissa anställda innehaft vissa befattningar. Systemet går givetvis också att komma åt i form av en molntjänst, vilket gör att administratören när som helst och var som helst kan titta till informationen och införa förändringar. Det finns många olika typer av system tillgängliga på marknaden och priset beror på hur komplett man vill att det ska vara, samt vilka tilläggstjänster man behöver.

Hur går en löpande bokföring till?

Bokföring är något som många nya företagare fasar för men det är också något som alla företag måste göra. Väljer man att skjuta upp bokföringen till ett senare tillfälle gör man sig själv en björntjänst, för om någon viktig uppgift fattas då det är dags att upprätta årsbokslut kan det ställa till med stora problem. Nyckeln ligger i att upprätta en löpande bokföring redan från starten och skapa sig rutiner kring bokföringen som man sedan följer. Klarar man inte av det själv kan man anlita företag som gör det åt en. Löpande bokföring via ett företag fungerar på ett enkelt sätt där du själv kan låta dem sköta hela bokföringen eller delar av den löpande biten, såklart gör du som du själv vill. Bland annat använder de sig av ett avancerat ekonomisystem så att allting sker på korrekt sätt. Men främst använder man ett annat företag  att slippa sköta det hela på egen hand. Men du som fortfarande är intresserad, hur fungerar det och vad innebär det med fulla ord?

lopande bokforing

Vad innebär det?

En löpande bokföring innebär att man kontinuerligt bokför alla ekonomiska händelser inom företaget. Kontanta in- och utbetalningar ska helst bokföras redan samma dag, annars senast under den påföljande arbetsdagen. Även andra affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt. Skulle man försumma bokföringen kan det komma att kosta företaget mycket tid och pengar då det blir dags att upprätta årsbokslut och viktiga händelser fattas i bokföringen. Förutom ekonomiska händelser ska man även spara så kallade verifikationer som fungerar som bevis för de bokförda händelserna. Verifikationer kan vara allt från kvitton och fakturor till avskrivningar på inventarier.

Varför?

Löpande bokföring är viktigt för att företagaren själv ska kunna följa sin verksamhets ekonomiska situation och dess utveckling. Om bokföringen sker enligt reglerna fungerar den som ett effektivt hjälpmedel för företagaren och ger en bättre koll på företagets ekonomi.

Underlätta bokföringen med ett bokföringsprogram

Det kan vara väldigt jobbigt att upprätta bokföring manuellt. Förutom att det tar mycket tid och energi som skulle kunna användas mer effektivt, så är det dessutom väldigt lätt att tappa bort sig i djungeln av transaktioner och verifikationer. Idag använder sig de allra flesta företagare av ett automatiskt bokföringsprogram för att spara tid och underlätta sitt arbete.

Om oturen är framme och du blir varslad

Främst inom indsutrin så duggar nu varslen tätt på både små- medel och stora företag. I samband med detta så kan det säkerligen vara på sin plats att se över sitt försäkringsskydd om just oturen skulle vara framme och man därmed skulle bli varslad om uppsägning. För att skydda sig vid denna typ av situtationer så är man tvungen att skaffa sig en viss typ av försäkringar som jag tänkte redogöra för nedan.

Arbetslöshetsförsäkring via a-kassa

Man kan egentligen dela in arbetslöshetsförsäkringen i två beståndsdelar. Grundskydd och kompletterande skydd. Grundskyddet utgörs av a-kassan som är en statligt finansierad arbetslöshetsförsäkring och därmed är relativt prisvärd för de allra flesta. Det finns 30 a-kassor som var och en är nischad på en viss bransch. Avgiften till a-kassan varierar också beroende på vilken a-kassa som man går med i och anledningen till detta är helt enkelt att staten (som beslutar om a-kassereglerna) vill att avgiften skall spegla arbetslösheten i respektive bransch. För att få full ersättning från a-kassan så krävs att man varit med i a-kassan under 1 år. Man kan dock få en så kallad grund-ersättning på 3-4 tusen kronor per månad om man blivit arbetslös innan denna 12 månaders-regeln. Man undrar naturligtvis hur mycket den fulla ersättningen kan bli från a-kassan, och svaret på detta är att man som mest kan få mellan 10 och 11 tusen kronor utbetalt. Denna ersättning sker enligt en uträkning som innebär att man tar 80 % av 18 700 kr och sedan drar av skatt. Tjänar man under 18 700 kr så får man naturlitgvis ännu mindre.

varslad

Frivillig inkomstförsäkring

För att ytterligare öka sin ersättning utöver den ersättning som a-kassan ger så kan man teckna en inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringens syfte är att öka ersättningen som man får från a-kassan och behovet av detta uppstår utifall man har en högre lön än 18 700 kr innan skatt. Det är dock inte så många av de större svenska försäkringsbolagen som erbjuder inkomstförsäkring utan det är istället ett fåtal mindre aktörer som gör detta. Om man är medlem i ett fackförbund så kan det även hända att denna försäkring ingår i själva fackavgiften. I de flesta fall så får man dock en längre utbetalningstid hos en privat inkomstförsäkring jämfört med en kollektiv, facklig försäkring. I vissa fall så är det även billigare att enbart teckna en privat inkomstförsäkring jämfört med att betala en fackavgift.

Genom denna artikel så hoppas via att du lärt dig lite mer om vilka skydd som finns utiofall oturen skulle vara framma och det blir aktuellt med varsel just på din arbetsplats.

Arbeta hemifrån

Som arbetsmarknaden ser ut idag så får man verkligen ta saken i egna händer för att få jobb. Tyvärr är det så att folk med högutbildning får ta jobb på McDonalds och många som endast gått på gymnasienivå får inget alls. Men det finns hopp. Börja arbeta hemifrån.

Sitter du och spenderar mycket dötid framför datorn? Varför inte använda denna tid till något vettigt, starta en hemsida. Det finns många sätt man kan tjäna pengar med hjälp av en hemsida. Till exempel så kan man starta en E-butik. Man kan också göra som jag och bygga informationsidor baserade på mina intressen. Det hela behöver inte vara särskilt svårt utan man kan bygga hemsidorna med wordpress eller någon annan lättare plattform.

WordPress är faktiskt ganska enkelt att bygga om till en statisk informationssida. Man behöver bara göra en del ändringar i inställningarna. Det är dessutom superenkelt att börja tjäna dina första pengar genom att gå med i adsenseprogrammet. Det är Google’s egna reklamprogram där du visar annonser på din hemsida. Du kan bestämma form och färg på dessa annonser och du får pengar för varje person som klickar på dem.

Google har ju en enorm respekt bland surfare så annonserna ses oftast som seriösa av dina läsare. De kommer definitivt inte få några virus när de besöker sidorna.

Har du svårt att komma igång eller har lite dåligt med pengar att lägga ut för denna satsning? Inga problem! Läs min detaljerade guide hur du kan tjäna pengar online gratis! Den går från total nybörjare till den nivån att du faktiskt börjar tjäna en hel del pengar.

När man vill börja jobba hemifrån så bör man läsa på vilka olika sätt det finns och välja det som passar en som person. Jag till exempel skulle aldrig kunna tänka mig att ha en E-butik då jag har svårt den typen av hantering. Jag föredrar att läsa på om ett ämne för att sedan skapa relevant information som folk behöver och vill läsa om.

Sälja Faktura

Att sälja sina fakturor kan ibland vara ett mycket smart drag då du får mer tid över till ditt företags kärnverksamhet och kan låta ett factoringbolag driva in pengarna åt dig. Fördelarna med att sälja av sina fakturor är många. Bland annat slipper du oftast kreditrisken som uppstår när man ska kräva in sina kundfodringar. Detta kan medföra stora mängder administrativt arbete för dig och då kan din affärsverksamhet bli lidande.

När du ska välja ett finansbolag du vill sälja din faktura till, se till att du får behålla din identitet, dvs att factoringbolaget inte skriver om fakturorna som sina egna. Se även till att kolla upp hur factoringbolaget handskas med kunder, för du vill ju fortsätta behålla en bra relation med dina kunder fast du blandar in en tredje part som du säljer dina fakturor till.

En annan fördel med att sälja faktura är att du väldigt enkelt och snabbt får tillskott i kassan om du själv har leverantörer att betala men vet att det kan dröja upp till 45 dagar innan du få in pengarna från dina kunder.

Salja Faktura

Finns det några nackdelar med att sälja sina fakturor till ett faktoringbolag?

Självklart är inköp av tjänster från ett factoringbolag förknippat med en kostnad. Om du exempelvis har en faktura på 50000kr som ger dig en vinst på 8000kr. Om du sedan beslutar att sälja av fakturan till ett factoringbolag som tar 5% av totala fakturabeloppet innebär detta att de tar 2500kr och det slutar med att din vinst har sjunkit från 8000kr till 5500kr. Detta minskar med andra ord din vinst på ca 32% vilket är en hel del.

Så tänk efter noga innan du anlitar ett factoringbolag som du tänker sälja av dina fakturor till. I vissa fall är det värt det, men andra fall inte.

Exportfactoring

Exportfactoring är en tjänst som erbjuds av finansbolag och banker till exportföretag som behöver förbättra kassaflödet vid export till utlandet. I praktiken fungerar exportfactoring till så att exportören lånar av importörens skuld innan full betalning sker. Att göra affärer med utländska aktörer är förknippat med vissa risker då lagarna som exempelvis gäller i Sverige inte alltid går att applicera i andra länder. Det är mycket svårare att genomföra en rättslig process vid dispyter om varor och betalning när man handlar med företag i andra länder som inte går under svensk lagstiftning. För att riskbetäcka en leverans kan det vara bra att anlita ett factoringbolag för detta. En annan risk förknippat med handel med utlandet är valutarisken.

Exportfactoring

Vad är då valutarisk?

Valutarisk uppstår när du handlar med utländska företag vars land har en annan valuta än Sveriges.  Det blir svårare att bedöma resultat då valutasvängningar kan påverkar slutresultatet. Från att fakturasumman har räknats fram tills du får betalt kan valutakurserna svänga rejält till din nackdel, därför kan det vara bra att anlita ett factoringbolag som jobbar med exportfactoring. Om du är intresserad av att studera valutakurser rekommenderar vi att du använder en bra valutaomvandlare för att kolla upp elektroniska valutor som används av företag. Det finns även en finsk variant av valutasidan som går under namnet valuuttamuunnin som även den ger dagsaktuella valutakurser.

Kan man påverka valutasvägningar?

Det korta svaret är nej. Det du kan kontrollera är som vi nämnde tidigare valutarisken när du handlar med utlandet. I praktiken går det till så att du kontaktar ett finanbolag som jobbar med exportfactoring och sluter ett avtal med dem där du säkrar upp valutakursen i förväg.

Tjäna pengar online gratis

På grund av finanskriser, värdelöst stöd för unga från arbetsförmedlingen och pensionärer som arbetar tills de blir 100 (överdrift jag vet) så är enorm arbetslöshet bland unga ett faktum. Är du en av dessa personer så har du kommit till rätt ställe. Men först skulle jag vilja att du svarar ärligt till dig själv om dessa frågor:

• Klarar du av att arbeta självständigt?
• Har du intressen som du vet mycket om?
• Om inte, kan du leta reda på information om intresset?
• Sitter du mycket vid datorn utan att egentligen göra något vettigt? 

Sedan måste du kunna ha tålamod till att läsa denna sjukt långa artikel jag har lyckats skriva. Men anledningen till att den är så lång, är ju att det är ett ganska komplett hjälpmedel till att börja din resa mot ekonomiskt oberoende och iväg från den där jäkla arbetsförmedlingen som ändå inte gör något vettigt för dig.

Ta den tid du behöver, denna artikel kommer du ändå arbeta med i många månader framföver! Det finns ingen anledning att stressa.

Jag tänker i den här artikeln visa dig hur man kan tjäna pengar genom att arbeta självständigt med dina intressen. Dessutom kommer det till en början vara gratis! Artikeln kommer vara ganska lång då det finns en hel del information som behöver förmedlas. Att tjäna pengar online är något som alla kan göra om man bara har tid att lägga ner. De flesta som läser denna artikel kommer tyvärr ge upp inom ett år. Men om du är som mig och inte ger upp så kan du enkelt skapa dig en karriär där du själv är din chef, där du själv bestämmer vilka tider du ska arbeta och där allt du egentligen behöver är en dator, internet samt en vilja till att lyckas.

Tjana pengar online

Det finns ett stort antal sätt att tjäna pengar online men jag kommer i denna artikel fokusera på hur man tjänar pengar via hemsidor som man bygger då detta är en av de få sätt som faktiskt fungerar då det finns seriösa företag att samarbeta med. Det företaget vi kommer börja att arbeta med är Google. De har en tjänst som heter Adsense vilket kommer vara källan till dina första pengar tjänade på internet. Adsense låter dig visa reklam på din hemsida och reklamen som visas är alltid relevant till vad dina besökare är ute efter. Ganska fiffigt eller hur?

Det fungerar på det viset att när någon söker på Google så får de ju ett antal resultat. Om då denne person väljer din hemsida så kommer det visas ett antal textannonser som du lagt ut. Beroende på vad det var för något som de sökte på, så kommer adsense välja reklam som handlar om just det.

FÖRSTA STEGET MOT DIN NYA KARRIÄR

Nu när du läst inledningen till hur detta kommer fungera så är det dags att fixa din första hemsida. Denna kommer vara gratis med nackdelen att den inte är helt anpassningsbar, men med fördelarna att man kan lägga in adsenseannonser och att du får hjälp att ranka bättre på google. Tjänsten heter N.nu och är skapad av Jim Westergren som för övrigt är ledande inom sökordsoptimering i Sverige.

Innan du registrerar en hemsida som du kan börja fylla så måste du först ställa dig själv lite frågor och det är viktigt att du svarar på dessa frågor i ordningen som följer:

•Vad ska hemsidan handla om?
Vad ska jag ha för nyckelord?
Vad ska hemsidan heta? Läs vidare “Tjäna pengar online gratis”