10 vettiga frågor till DIN revisor

När det kommer till redovisning har de flesta mer frågor än svar. Men genom att till exempel låta en professionell bokföringsexpert ta över redovisningen kan man enkelt få kontroll över företagsekonomin.

Här kommer några vettiga frågor som du kan ställa till en sådan.

Hur mycket tar ni ut i ersättning för ert arbete?

När ska skatten vara inbetald?

Vad förväntar ni er från mig?

Hur många andra kunder har ni och inom vilka branscher?

Kan ni lämna några referenser om er som redovisningsbyrå som jag kan prata med?

Vilka problemområden finns med just mitt företags bokföring?

Finns det några extra regler som mitt företag kan dra nytta av?

Vart skickar jag mina kvitton?

Hur ofta bör jag redovisa

Har ni andra tips på hur jag kan utveckla min verksamhet utifrån min redovisning?

Detta är några av sådana frågor som det kan vara läge att ställa till en revisor både före och efter man har beslutat sig för att använda sig av dennas tjänster. Sedan finns det naturligtvis även mycket annat. Men det viktigaste är ändå att man själv förstår vad som händer inom ramen för bokföringen trots att man naturligtvis inte själv ska behöva utföra den. En redovisningsbyrå är visserligen experten i sammanhanget men det är ändå viktigt att förstå de allmänna dragen i vad som försiggår, inte minst eftersom det är du som till sist är ansvarig för hur ditt företag sköts. Det är således bättre att ställa fler än färre frågor.

Detta var lite om vad du bör tänka på och vilka frågor du bör ställa.

Lycka nu till med din bokföring och tänk på att en expert kommer att avlasta dig väsentligt så att du kan lägga betydligt mer tid på ditt företags kärnverksamhet.