Avdrag för enskilda firmor

En enskild firma är en av ett antal olika företagstyper i Sverige. Om du väljer att vara en enskild näringsidkare, så slipper du bland annat att spendera 50,000 kronor på aktiekapital – vilket är ett krav för att starta ett aktiebolag. En enskild firma är helst kostnadsfritt att skapa, och det finns ingen revisor plikt.

Oavsett vilken typ av företag du bedriver så har du möjlighet att göra avdrag för kostnader som ditt företag har, och behöver ha för att du ska ha möjlighet att tjäna pengar. Det finns två typer av avdrag, avdragsgilla avdrag och ej avdragsgilla avdrag. Om ett avdrag är avdragsgillt så behöver du inte betala någon skatt på inköpet. Men om varan eller tjänsten du köper inte är avdragsgill, så kommer du utöver kostnaden för varan eller tjänsten, behöva betala in cirka 30% skatt till Skatteverket. Ett exempel på en avdragsgill kostnad är datorer, samtidigt som alkohol ej är avdragsgillt.

Om just nu håller på med att starta upp en egen firma, så har du möjlighet att göra avdrag i din enskilda firma på kostnader som du har haft hela det här året, och ett antal månader året dessförinnan. Dessa kostnader kan vara allt ifrån juridisk hjälp, till inköp av datorer eller skrivbord.

Det som däremot är viktigt att tänka på när man bedriver en egen firma är att du själv räknas inte som anställd, vilket betyder att intern representation blir svårare. Det är nämligen helt korrekt att göra avdrag för till exempel inköp av kaffe, fika och gymkort till anställda när man bedriver ett aktiebolag, men det blir svårare att motivera när du har valt en enskild firma som företagstyp. Det är däremot fullt korrekt att köpa kaffe och fika till dig själv och din kund när ni möte. Friskvård för dig själv är däremot inte tillåtet att göra avdrag för om du är en enskild näringsidkare. Det är dock tillåtet att göra avdrag för friskvård för dina anställda. För att underlätta administrationen av avdrag, och verifikationer rekommenderas det starkt att du använder ett bokföringsprogram för din enskilda firma.

Om du har möte med en kund på en restaurang, har du möjlighet att göra ett avdrag på 90 kronor exklusive moms per person. Alla kostnader utöver det blir ej avdragsgillt, vilket medför att du kommer behöva betala 30% skatt på den summan.

Det finns även schablonavdrag som kan utnyttjas för näringsidkare som bedriver sin verksamhet hemifrån. Om du arbetar minst 800 timmar per räkenskap år hemifrån har du möjlighet att göra avdrag för kostnader såsom el, vatten, värme och så vidare. Om du har ett dedikerat arbetsrum,så har du möjlighet att göra avdrag på 4000 kronor varje år om du bor i en lägenhet, och 2000 kronor varje år om du bor i en villa.