Barnpension

Det här med pensioner brukar oftast betraktas som en djungel. Pensionsförsäkring, tjäntepension, PPM-pension – ja begreppen är många och för många säkerligen ganska förvirrande. Ett annat begrepp inom detta ämne som man kanske inte hör om så ofta är barnpension. Därför tänkte jag genom denna artikel bidra med lite information om vad just barnpension är för något.

Man kan säga att barnpension fungerar som en typ av liv-försäkring för ett barn. Skillnaden är dock att man inte behöver betala någon premie för barnpensionen, den finansieras nämligen genom skattesedeln och den administeras och utbetalas av Pensionsmyndigheten. Vidare skall dock barnpensionen inte heller förväxlas med en inkomstförsäkring som endast gäller vid arbetslöshet eller barnbidraget som är ett rent bidrag och betalas ut för alla barn upp till 16 år.

Barnpension

Barnpension fungerar på så vis att en särskild pension betalas ut till ett barn om någon av denns föräldrar avlidit. Enligt reglerna så kan denna pension utbetalas som längst till dess att barnet fyllt 18 år. Pensionen kan i vissa fall utbetalas till dess barnet är 20 år om denne har exempelvis förlängt barnbidrag och liknande. Även om det är ett adopterat barn så skall barnpensionen utbetalas, förutsatt att någon av denns adoptivföräldrar avlidit.

När det gäller storleken på barnpensionen så baseras den på den avlidna förälderns ålderpension. Det Pensionsmyndigheten gör då är att estimera vad föräldern skulle fått i ålderpension och sedan så baseras barnpensionen på detta. Om det finns flera syskon i barnaskaran så fördelas barnpensionen lika mellan dessa. Utbetalningen och adminstration av barnpension sker av Pensionsmyndigheten.

Det är även Pensionsmyndigheten som adminsterar efterelevandepensionen. Efterlevandepensionen är en komponent i det allmänna pensionssystemet och är tänkt att kompensera de efterlevande baserat på den inkomst som den avlidna bidragit med till hushållet.

Som sagt, begreppen är väldigt många inom detta område. Men jag tror och hoppas att du har du lärt dig lite mer om barnpension iallafall efter att ha läst denna artikel!