Budgetera så att du klarar av ett lån

Hur stort lån man har råd att teckna beror på tre faktorer. För det första vilken ränta som banken, eller låneinstitutet ger. För det andra om det krävs någon amortering och i så fall hur mycket. För det tredje vilken inkomst man har. Många tar lån utifrån dagens situation men tänker inte på att dessa kan komma att förändras med tiden. En familj som tar ett stort lån idag, till en villa, kan anse att de inte har några problem att betala månadskostnaden. Räntan är extremt låg, banken kan erbjuda amorteringsfria år i början av låneperioden och familjen kanske har två inkomster.

Men vad händer om en person blir sjuk och får sjukersättning istället för full lön? Eller om räntan har stigit till det dubbla den dagen det är dags att lägga om lånet? Och vad händer om huset måste säljas och priset inte alls har gått upp lika mycket som de gjort de senaste tio åren? Det är sådana saker man bör fundera över och räkna på när man budgeterar och jämför för att klara av ett lån.

När det gäller räntan säger många inom bankvärlden att man ska räkna med en högre ränta på minst 5% om det är ett huslån. Har man turen att få ett lån med lägre räntesats bör man ändå avsätta samma summa som om räntan vore 5%. Detta för att vänja hushållet vid denna nivå så att man inte behöver snåla extra den dagen räntan går upp. För det handlar inte om att räntan kommer att gå upp eller inte utan när detta kommer att ske. De pengar som avsätts kan tex användas för att amortera extra. De tider som är goda ska helt enkelt användas för att minska de kommande sämre tiderna.

Det andra man kan räkna med är sjukdom eller arbetslöshet. Genom A-kassa och inkomstförsäkring (genom fackförbund) kan man få 80% av sin lön under en viss period. Skulle båda personerna i hushålet bli arbetslösa eller sjuka minskar den totala nettoinkomsten med 20%. Det är även värt att räkna med detta när budgeten ska läggas. Det skapar en trygghet i att man kommer kunna bo kvar även under de svårare tiderna.

Att välja lån som är amorteringsfria under de första åren är endast ett sätt att skjuta upp utgifterna. En del resonerar att de, om några år, kommer ha bättre jobb och bättre lön vilket gör att de kommer att ha råd att amorteras senare i livet. Men vad som kommer senare i livet kan inte någon veta. Arbetslöshet, sjukdom eller ändrade livsförhållanden kan komma plötsligt. Budgetera därför redan från början med en amortering.

Genom att räkna på en ränta på 5%, att bägge kan bli arbetslösa samt börja amortera från början har budgeten byggts så stabil att lånet till största sannolikhet inte kommer bli någon börda att bära.

Minska utgifter

Det finns många utgifter man kan minska på och på så sätt spara pengar som kan användas under de eventuella sämre tider om de kommer. Utgifter som betting, äta ute och rökning. Att sluta röka är inte enkelt men visste du att du kan spara upp emot 15.000kr om man börjar använda e cigg istället. Det kan vara första stegen mot att sluta helt.