Exportfactoring

Exportfactoring är en tjänst som erbjuds av finansbolag och banker till exportföretag som behöver förbättra kassaflödet vid export till utlandet. I praktiken fungerar exportfactoring till så att exportören lånar av importörens skuld innan full betalning sker. Att göra affärer med utländska aktörer är förknippat med vissa risker då lagarna som exempelvis gäller i Sverige inte alltid går att applicera i andra länder. Det är mycket svårare att genomföra en rättslig process vid dispyter om varor och betalning när man handlar med företag i andra länder som inte går under svensk lagstiftning. För att riskbetäcka en leverans kan det vara bra att anlita ett factoringbolag för detta. En annan risk förknippat med handel med utlandet är valutarisken.

Exportfactoring

Vad är då valutarisk?

Valutarisk uppstår när du handlar med utländska företag vars land har en annan valuta än Sveriges.  Det blir svårare att bedöma resultat då valutasvängningar kan påverkar slutresultatet. Från att fakturasumman har räknats fram tills du får betalt kan valutakurserna svänga rejält till din nackdel, därför kan det vara bra att anlita ett factoringbolag som jobbar med exportfactoring. Om du är intresserad av att studera valutakurser rekommenderar vi att du använder en bra valutaomvandlare för att kolla upp elektroniska valutor som används av företag. Det finns även en finsk variant av valutasidan som går under namnet valuuttamuunnin som även den ger dagsaktuella valutakurser.

Kan man påverka valutasvägningar?

Det korta svaret är nej. Det du kan kontrollera är som vi nämnde tidigare valutarisken när du handlar med utlandet. I praktiken går det till så att du kontaktar ett finanbolag som jobbar med exportfactoring och sluter ett avtal med dem där du säkrar upp valutakursen i förväg.