Hur går en löpande bokföring till?

Bokföring är något som många nya företagare fasar för men det är också något som alla företag måste göra. Väljer man att skjuta upp bokföringen till ett senare tillfälle gör man sig själv en björntjänst, för om någon viktig uppgift fattas då det är dags att upprätta årsbokslut kan det ställa till med stora problem. Nyckeln ligger i att upprätta en löpande bokföring redan från starten och skapa sig rutiner kring bokföringen som man sedan följer. Klarar man inte av det själv kan man anlita företag som gör det åt en. Löpande bokföring via ett företag fungerar på ett enkelt sätt där du själv kan låta dem sköta hela bokföringen eller delar av den löpande biten, såklart gör du som du själv vill. Bland annat använder de sig av ett avancerat ekonomisystem så att allting sker på korrekt sätt. Men främst använder man ett annat företag  att slippa sköta det hela på egen hand. Men du som fortfarande är intresserad, hur fungerar det och vad innebär det med fulla ord?

lopande bokforing

Vad innebär det?

En löpande bokföring innebär att man kontinuerligt bokför alla ekonomiska händelser inom företaget. Kontanta in- och utbetalningar ska helst bokföras redan samma dag, annars senast under den påföljande arbetsdagen. Även andra affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt. Skulle man försumma bokföringen kan det komma att kosta företaget mycket tid och pengar då det blir dags att upprätta årsbokslut och viktiga händelser fattas i bokföringen. Förutom ekonomiska händelser ska man även spara så kallade verifikationer som fungerar som bevis för de bokförda händelserna. Verifikationer kan vara allt från kvitton och fakturor till avskrivningar på inventarier.

Varför?

Löpande bokföring är viktigt för att företagaren själv ska kunna följa sin verksamhets ekonomiska situation och dess utveckling. Om bokföringen sker enligt reglerna fungerar den som ett effektivt hjälpmedel för företagaren och ger en bättre koll på företagets ekonomi.

Underlätta bokföringen med ett bokföringsprogram

Det kan vara väldigt jobbigt att upprätta bokföring manuellt. Förutom att det tar mycket tid och energi som skulle kunna användas mer effektivt, så är det dessutom väldigt lätt att tappa bort sig i djungeln av transaktioner och verifikationer. Idag använder sig de allra flesta företagare av ett automatiskt bokföringsprogram för att spara tid och underlätta sitt arbete.