Det kan vara svårt att hålla koll på personalens löneutveckling på egen hand, och många system man skapar själv för detta ändamål håller helt enkelt…